Actie tegen illegale visserij zorgt drugsvangsten

Op 19 april 2024 voerde de pz Midow samen met inspecteurs van het Agentschap Natuur en Bos een controleactie uit op illegale visserij in de regio. Hierbij werd ook bijstand verkregen van een drone van de pz Polder waarmee de controlelocaties op voorhand konden worden verkend vanuit de lucht.

Er werden controles uitgevoerd bij de visvijvers van Ter Borcht te Meulebeke en Hernieuwenburg te Wielsbeke. Daarnaast werden ook vissers bij het kanaal Roeselare-Leie te Ingelmunster en de Oude Leiearm te Ooigem aan een controle onderworpen. Bij deze controles werden vissers betrapt die zonder geldig visverlof en/of in een verboden zone aan het vissen waren. De overtreders kregen een gepaste sanctie voor hun inbreuken.

Op 1 controlelocatie werd bij een visser ook een verkoopshoeveelheid cannabis aangetroffen wat leidde tot een huiszoeking heterdaad en de arrestatie van de visser die ter beschikking werd gesteld van het parket. Daarnaast werd ook nog een vertrekkende visser betrapt op het sturen onder invloed van drugs. Zijn rijbewijs werd bijgevolg ingetrokken voor 15 dagen.

Pz Midow is van plan om in de komende lente -en zomermaanden nog controleacties op illegale visvangst uit te voeren in regio, dit ter bescherming van mens, natuur en dier.

Deel deze post