De politiezones Mira, Gavers en Midow slaan reeds langere tijd de handen in elkaar om grotere acties op het terrein te kunnen ontplooien. Zaterdagnacht werden 27 politiemensen ingezet om samen te controleren op verschillende cruciale doorgangswegen in de drie zones.

In totaal werden maar liefst 493 ademtesten afgenomen. 475 chauffeurs bliezen “safe”. 9 chauffeurs bliezen “alarm”, 9 andere bliezen “positief”. Concreet werden 3 rijbewijzen onmiddellijk ingetrokken (op basis van alcohol).  Daarnaast waren ook 3 chauffeurs onder invloed van verdovende middelen, wat een resultaat maakt van 6 onmiddellijke intrekkingen voor de duur van 15 dagen. Uiteraard wacht dan nog een rechtszaak voor de overtreders.

Er werden in totaal 26 processen verbaal van waarschuwing opgesteld. Dit betekent dat de bestuurder zich met zijn voertuig of papieren dient aan te bieden bij een naburige politiepost binnen een korte periode. Het gaat dan om inbreuken als defect dimlicht, geen rijbewijs bijhebben, kentekenplaat onleesbaar, verlichting kentekenplaat niet in orde, …

Daarnaast werden ook nog een 5-tal PV’s opgemaakt, zoals voor het niet-naleven van voorwaarden rond het voorlopig rijbewijs en niet gekeurde voertuigen.

De controles vonden zaterdag in de loop van de nacht plaats op volgende plekken: Avelgem (Doorniksesteenweg, Burgstraat en Avelgemstraat), Harelbeke (Gentsesteenweg, N 36 en N 50) en Wielsbeke (Wakkensteenweg, Wielsbekestraat en Expresweg). Dergelijke gezamenlijke controles zullen in de toekomst nog gebeuren. Er zijn meerdere voordelen aan een samenwerking tussen politiezones. Zo kan een “net” worden gespannen waardoor niemand zich aan de controle kan onttrekken. Ook worden goede praktijken met elkaar gedeeld en leren we bij van elkaars werkwijze. Het staat dus vast dat we dit in de toekomst herhalen, los van een BOB-periode. Uiteraard organiseert elke politiezone op eigen grondgebied ook eigen controles.

Deel deze post