Wat is een buurtpreventienetwerk?

Een buurtpreventienetwerk is een groep bewoners van eenzelfde buurt die verdachte situaties willen signaleren. Dit doen bewoners door eerst en vooral naar het algemeen noodnummer 101 te bellen. De persoon die het noodnummer belde, zal na de oproep onmiddellijk de verdachte situatie melden in een WhatsApp-groep waarin de leden van het buurtpreventienetwerk toebehoren. Hierbij is het belangrijk te vermelden dat het algemeen noodnummer 101 verwittigd is.

Een vrijwillige coördinator uit de buurt beheert de WhatsApp-groep en voegt geïnteresseerden toe. Deze persoon zal er alsook op toekijken dat de Whatsappgroep op de correcte manier gebruikt wordt. Deze persoon is contactpersoon tussen de buurt en de lokale politie. De coördinatoren zullen jaarlijks een netwerkmoment hebben met de lokale politie.

Hoe werkt een buurtpreventienetwerk?

De buurtpreventienetwerken functioneren volgens het SAAR-principe:

S staat voor Signaleer (je merkt een verdachte situatie op).

A staat voor Alarmeer (je alarmeert de politie via het algemeen noodnummer 101, het is verplicht om dit eerst te doen alvorens dit in de WhatsApp-groep te melden).

A staat voor App (je meldt de verdachte situatie in de WhatsApp-groep en deelt mee dat je het algemeen noodnummer 101 verwittigd hebt).

R staat voor Reageer (je doet bijvoorbeeld de lichten aan of je gaat naar buiten wanneer een verdacht persoon of voertuig zich door de wijk begeeft).

Voorwaarden

  • U bent minstens 18 jaar
  • U woont of werkt in de buurt van het buurtpreventienetwerk
  • U gaat akkoord met het huishoudelijk reglement
  • Alle leden van uw WhatsAppgroep vullen een formulier in met hun gegevens. Deze worden vertrouwelijk behandeld.

Bestaande buurtpreventienetwerken

  • Vennebos
  • Waterweg
  • Oosthoek

Bestanden

Inschrijvingsformulier

Klik hieronder om het inschrijvingsformulier te krijgen.

Huishoudelijk reglement BPN

Klik hieronder om het huishoudelijk reglement te zien van het buurtpreventienetwerk.