Het politiecollege wordt gevormd door de burgemeesters van de gemeenten van de meergemeentezone.
In 2023 en 2024 is burgemeester Luc Derudder van de gemeente Oostrozebeke voorzitter van het politiecollege. Om de 2 jaar wisselt het voorzitterschap. De andere burgemeesters zetelen uiteraard ook in het politiecollege: de burgemeester van Meulebeke (Dirk Verwilst), de burgemeester van Dentergem (Koenraad Degroote), de burgemeester van Wielsbeke (Jan Stevens) en de burgemeester van Ingelmunster (Kurt Windels). De korpschef van de zone is belast met de voorbereiding van de dossiers die aan het politiecollege worden voorgelegd.

Vanuit de lokale politie maakt (naast de korpschef) ook de politiesecretaris (Kurt Lamerant) en de bijzonder rekenplichtige (Siegfried Masschaele) deel uit van het politiecollege. De politiesecretaris woont de vergaderingen bij en maakt de notulen van de vergaderingen van het politiecollege op.

De bijzonder rekenplichtige treedt op als financieel manager van de politiezone; hij is de financieel adviseur van de politieraad en het politiecollege, hij staat de korpschef bij als financieel manager en is verantwoordelijk voor het financieel beheer van de politiezone.

In conclusie

Huidige voorzitter:

  • Luc Derudder van de gemeente Oostrozebeke

Andere zetels:

  • burgemeester van Meulebeke (Dirk Verwilst)
  • burgemeester van Ingelmunster (Kurt Windels)
  • burgemeester van Dentergem (Koenraad Degroote)
  • burgemeester van Wielsbeke (Jan Stevens)
  • korpschef van de zone (Ruben Depaepe)
  • politiesecretaris (Kurt Lamerant)
  • bijzonder rekenplichtige (Siegfried Masschaele)