Op dinsdag 12 december heeft PZ Midow op 3 verschillende plaatsen in de zone een verkeerscontrole gehouden. Deze actie was gericht op controle van bestelwagens. Hiervoor werkten wij samen met:

· Dienst hondensteun van de federale politie

· Federale overheidsdienst werkgelegenheid

· Federale overheidsdienst financiën à Douane

· Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ)

In eerste tijd werd een dispositief opgesteld in beide rijrichtingen op de N50 te Ingelmunster. Hier werden 50 voertuigen gecontroleerd. Hier legde 1 bestuurder aan ademtest af met als resultaat ‘alarm’. De ademanalyse resulteerde in een uitslag tussen 0,22 milligram en minder dan 0,35 milligram alcohol per liter uitgeademde lucht. De overtreder betaalde ter plaatse een onmiddellijke inning van 179 euro en mocht 3 uur niet meer sturen.

De sociale inspectie (FOD-werkgelegenheid en RSVZ) hadden enkele zaken die verder onderzoek vereisen.

De douane stelde een inbreuk ladingzekering vast (1000 euro) en trof een voertuig aan met rode gasolie (1250 euro).

In tweede tijd werd een dispositief opgesteld in beide rijrichtingen op de Expresweg te Wielsbeke. Hier werden 52 voertuig gecontroleerd. Hier werden 2 personen betrapt die geen drager van de veiligheidsgordel waren. Ook kreeg iemand een proces-verbaal van waarschuwing omdat deze geen reproductieplaat op de voorkant van zijn voertuig. Eén bestuurder was geen houder van een rijbewijs BE terwijl hij met een aanhangwagen reed die een maximaal toegelaten massa van meer dan 750 kg had. Hiervoor werd een proces-verbaal opgesteld. De overtreder mocht niet meer verder rijden en diende het stuur aan een collega af te geven.

De sociale inspectie (FOD-werkgelegenheid en RSVZ) hadden enkele zaken die verder onderzoek vereisen.

De douane trof 2 voertuigen aan met rode gasolie (500 + 1000 euro) en schreef 3 penale boetes uit (809,31 + 507 + 297,55 euro).

In de derde en laatste tijd werd het dispositief opgesteld in de Bruggesteenweg te Meulebeke. Hier was het een pak kalmer qua verkeer en werden er 23 voertuigen gecontroleerd. Er werd een voertuig gecontroleerd waarvan de keuring was overschreden, deze kreeg een proces-verbaal van waarschuwing. Twee bestuurders dienden 6 uur hun voertuig aan de kant te laten staan daar zij een ademanalyse hadden afgelegd van 0,38 en 0,49 milligram alcohol per liter uitgeademde lucht.

De douane schreef een penale boete uit van 3237,34 euro dewelke ter plaatse werd betaald.

Deel deze post