Bent u in het bezit van een wapen ? Heeft u vragen over uw wapen of over uw vergunning ? Op zolder een wapen aangetroffen ? U kan bij ons terecht. De wapendienst van PZ Midow zal uw vragen pogen te beantwoorden. Wij nemen ook de voorgeschreven theoretische proef af én een moraliteitsonderzoek om te oordelen of je al dan niet een wapenvergunning kan bekomen. Indien u afstand wenst te doen van een wapen, dan kan dat ook via de PZ Midow (bv als gevolg van een erfenis).

Het contactpunt binnen de politiezone is te bereiken via louis.raets@police.belgium.eu (dit adres wordt niet 24/7 opgevolgd).

Naast de lokale politie is ook de gouverneur en de procureur des konings bevoegd. Extra informatie ivm aanvraagdocumenten voor bekomen van een vergunning: https://www.west-vlaanderen.be/vergunningen/wapenvergunning