In elke politiezone is een zonale veiligheidsraad actief. Binnen deze raad vindt systematisch overleg plaats tussen de procureur des Konings, de bestuurlijk (en gerechtelijke) directeur-coördinator van de federale politie, de burgemeesters van de zone, de korpschef en de secretaris. De belangrijkste taak is de voorbereiding, opvolging en evaluatie van het zonaal veiligheidsplan (ZVP). Dat plan geldt voor vier jaar. Hierin staan de prioriteiten voor veiligheid, leefbaarheid, dienstverlening en interne werking.

Het ZVP is opvraagbaar via mailadres: pz.midow@police.belgium.eu