De politieraad komt doorgaans vijf keer per jaar samen. De politieraad bestaat uit leden van de gemeenteraad van de gemeenten die tot de zone behoren. Voor Midow zijn er 17 politieraadsleden. De voorzitter van het politiecollege zit de politieraad voor.

De politieraad is onder meer bevoegd voor:

  • De financiën van de zone
  • Goedkeuren van het personeelskader
  • Het “hogere” beleid van de politiezone.

De korpschef maakt, net als de politiesecretaris, eveneens deel uit van de politiezone.

Bekijk hieronder de documenten: